širvas


širvas
šìrvas, -à adj. (3) Š, , šir̃vas (4) Jn, OGLI327, NdŽ, FrnW, , Vgr, Slnt, Als, Kv, Grdm; N, K, J žr. 2 širmas: 1. YI, Nv, Tv, Gršl, Sg Bene širvà kumele važiavai? Krž. Aš pasiimsu šir̃vąjį arklį i žalmargę karvę Jdr. Mūs arklys buvo šìrvas Dbč. Žentulis paganis širvùs jautelius Rtn. Taikėsi vilkas in teluką, šir̃vas tokis Žln. Vienos voverys šir̃vos, kitos rudos Lp. Lapė širvà rausva, graži tokia Kl. Pelė – nė tai širvà, nė tai juoda Rod. Širvas žąsinėlis kiūto ant vienos kojos Žem. Pamačiau, pamačiau, širvąjį zuikelį pamačiau KlpD67. Tavo galva kai šir̃vo arklio (žila) Šmk. Žvengė žvengė širvi žirgai in stonios LMD(Ml). Širvas žirgelis kanopom kerta TDrIV68(Vlk). Sukinkykiat šešis žirgus, visus šešis širvus LTR(Mžk). Oi žirgeli mūs širvasai, kur tu dėjai mūs brolelį? LTR(Šlčn). Kur tie tavo širviesys žirgeliai? LTR(Ad). Kur širvesnis, tai (kur Ad) greitesnis, tas tavo žirgelis (d.) Tvr. Yra ma[no] brolelis jauniausiasai, yra jo žirgelis širviausiasai TDrIV9(Rod). ^ Širvas arklys per vartus žiūri (mėnuo) Sim.SD365 keršas, obuoliuotas: Tada aš turėjau širvą arklį, kaip obuoliais išmuštą Mšg.Pls pilkai rainas: Būna širvi katinai Rod. 2. Ė jau žilavotas, širvà galva Švnč. Kas gi iš tavę, jau senas, šìrvas Rod. Dar jaunas, o jau šìrvas kai obolys (obelė) Žrm. Maža, ką man plaukai neširvì, ale jau sena boba Dbč. Širvi plaukai iš po skepetos lindo TS1901,6-10b. 3. SD361, Sut, M, LsB345, L Tavo švedaris širvas, šviesus Rod. Angliai rudi, o pelenai širvì Pls. Širvi žirniai MitI235(Šd). Buvo varnyčių káukų ir tų širvų̃jų varnų, prastų Pls. Itoj širvà [gyvatė] bailesnė Pls. Viena lapo pusė blizga, o kita pusė širvà Pls. Beržo šakelės svyravo, šir̃vos kepurelės švytravo (d.) Akm. Ant aukštu kalnu berželis, tame berželė[je] bernelis; širvą kepurę dėvėjo, beržo lapeliai blizgėjo D38. Rugiai jau širvi daros Glv. Mūsų dirvos smėlingos, rugiai greičiau pasdaro širvì Ck. Pienas tik širvas (liesas) Pls. Tik žirgelį pasganysiu, širvõj upėj pasgirdysiu (d.) Dv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • širvas — ši̇̀rvas, širvà bdv. Ši̇̀rvas ži̇̀rgas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Ni sirvas a quien sirvió, ni pidas a quien pidió, ni mandes a quien mandó. — Porque cualquiera de los tres conocerá al dedillo los defectos propios de tales servidumbres, y se mostrará, además de riguroso, engreído por su condición de persona venida a más …   Diccionario de dichos y refranes

  • rudas — rùdas, à adj. (4) 1. SD133,361, R, N, Sut, K tamsiai geltonas: Sermėga ruda R83. Rudi marškiniai, drobulės iš žlugčio surudavę, kad neiššutinti, neišvelėti J. Rudas krosylas SD31. Galva juoda, pats baltas, o viena juosta rudà JnšM. Jei akys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • гирвас — ирвас олень самец на 2 м году жизни , арханг., кольск. (Подв.), из фин. hirvas олень самец от балт. *širvas, др. прусск. sirwis серна, косуля ; см. Калима 92 и сл.; Томсен, SA 4, 389 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Širvinta River — Infobox River river name = Širvinta River caption = Širvinta River near Upninkai origin = 9 km northeast of Paberžė mouth = Šventoji River basin countries = Lithuania length = 129 km elevation = mouth elevation = discharge = 7.5 m³/s watershed =… …   Wikipedia

  • Sirvinta — Dieser Artikel behandelt den Nebenfluss der Šventoji in Oberlitauen, der Nebenfluss der Šešupė in Suvalkija gleichen Namens wird im Artikel Širvinta (Šešupė) behandelt. Bild Daten …   Deutsch Wikipedia

  • Širvinta — DatenVorlage:Infobox Fluss/GKZ fehlt …   Deutsch Wikipedia

  • Adefesio — La palabra adefesio generalmente se asocia con la gente, cuando se aplica a las personas además puede denotar ridiculez o fealdad. Origen El término proviene del latín ad efesios refieriéndose a la epístola de san Pablo a los Efesios. Miguel de… …   Wikipedia Español

  • Clave Uno: Médicos en alerta — Saltar a navegación, búsqueda Clave Uno: Médicos en alerta País originario Perú Canal Frecuencia Latina Horario de transmisión Lunes a viernes a las 21 …   Wikipedia Español

  • Clave Uno: médicos en alerta — Saltar a navegación, búsqueda Clave Uno: Médicos en alerta País originario Perú Canal Frecuencia Latina Horario de transmisión Lunes a viernes a las 21 …   Wikipedia Español